Papillon Kennel v.d. Herikervlier Hoofdpagina Wel of geen koopcontract en hoe gaat onze kennel hier mee om?

Wel of geen koopcontract en hoe gaat onze kennel hier mee om?


Op de site van de LICG (Landelijk InformatieCentrum Gezeldschapdieren) is men er heel duidelijk over, een “Koopcontract bij aanschaf hond voorkomt ellende”. Zie ook hun artikel met checklist waar een koopcontract aan moet voldoen op hun website:

https://www.licg.nl/nieuws/koopcontract-bij-aanschaf-hond-voorkomt-ellende/

Ook beschrijft men heel helder hoe een dier gezien word bij koop of verkoop. Op de site van de LICG staat het volgende:

Tegenwoordig staat in de wet beschreven dat dieren geen zaken zijn. Vervolgens staat daar echter achteraan dat “alle wetgeving die op zaken van toepassing is, ook van toepassing is op dieren”. In het recht rond koop en verkoop is een dier dus nog steeds gewoon een ding. Er zijn wel politieke plannen om dat te veranderen, maar dat zal niet op korte termijn leiden tot een andere situatie rond de koop en verkoop van dieren. Vooralsnog betekent dit, dat het kopen van een dier juridisch hetzelfde is als het kopen van een televisie, koelkast of auto. Er is een koopovereenkomst, waarbij de ene partij zich verbindt om het product (in dit geval het dier) te betalen en de andere partij zich verbindt om het product te leveren. In de wetten rond koop en verkoop (het burgerlijk recht) wordt dus geen onderscheid gemaakt tussen dieren en andere zaken.

In de wet wordt verschil gemaakt tussen een zogenaamde ‘consumentenkoop’ en een gewone koop. Bij een consumentenkoop gaat het om een koop waarbij een particulier een dier koopt van iemand die ‘handelt in de uitoefening van beroep of bedrijf’. Bij consumentenkoop zijn er speciale regels van toepassing, met name met betrekking tot de garantie. Meer weten over consumentenkoop? Klik hier voor de brochure van de LICG.

Maar hoe gaan wij als kennel hier nou eigenlijk mee om? Heel simpel, ook wij hanteren een verkoopcontract. Echter zijn we geen bedrijf oftewel een beroepsmatige fokker, dat betekend dat het consumentenrecht bij ons ook niet van toepassing is. Wij fokken heel af en toe een nestje, max 1 a 2 in het jaar maar soms ook gewoon een jaar niet. Dit vermelden wij ook duidelijk in ons verkoopcontract. Dat betekend dus dat we te maken hebben met de koop volgens het Burgerlijk Wetboek. In artikel 3:2a lid 1 BW is tegenwoordig beschreven dat dieren geen zaken zijn. Alle wetgeving die op zaken van toepassing is, is echter ook op dieren van toepassing. In het recht wordt een dier dus nog wel gelijk gesteld aan een zaak. Er wordt geen onderscheid gemaakt tussen de koop en verkoop van dieren en van andere zaken. Het kopen van een dier is dus juridisch gezien hetzelfde als het kopen van een wasmachine of computer. Je sluit een koopovereenkomst waarbij jij als koper de plicht hebt om het dier of product te betalen en de verkoper om het dier of product te leveren.

Dit laatste is voor ons wat kort door de bocht vandaar dat wij gebruik maken van een koopcontract, ons koopcontract is samengesteld uit een algemeen gedeelte waarin de koper en verkoper staat vermeld en de basis regels waarop het contract tot stand is gekomen, uitgelegd dat wij geen bedrijf zijn maar een hobbyfokker en dat zowel koper als verkoper de inhoud van de overeenkomst en de daaruit vloeiende gevolgen wensen te regelen. In dit gedeelte staan ook de NAW gegevens van de beide partijen. Daarna bestaat ons koopcontract uit een 9-tal artikelen.

Artikel 1 omschrijft de ouderdieren van de te verkopen hond, de stamboomnummers, chipnummers en de resultaten van de gezondheidsonderzoeken. Bij het eerste bezoek kunnen de potentiële kopers deze resultaten inzien en bij het ophalen van de hond als de koop doorgaat krijgt één ieder netjes een kopie van deze resultaten mee. Daarnaast staat in het eerste artikel de gegevens van de te kopen hond, de stamboomnaam, geslacht, kleur, stamboomnummer etc. en indien nodig de bijzondere kenmerken, te denken valt aan bijvoorbeeld een niet erkende kleur etc.

Artikel 2 beschrijft de koop en de levering, hierin hebben wij staan het koopbedrag, het eventueel te betalen voorschotbedrag, wanneer de hond word overgedragen in eigendom en dat de hond tot die tijd voor onze rekening en risico is. Als de hond overlijdt word de koop vanwege rechtswege ontbonden en volgt er een volledige terugbetaling van het voorschot van de koopsom. In dit artikel hebben wij tevens een stukje staan over dat we zorg dragen voor bijvoorbeeld de vaccinaties van rabiës en 12 weken indien de hond langer moet blijven. Ook als er eventueel afwijkingen zijn die bekend zijn worden die in dit gedeelte vermeld. Tot slot dat wij ons verplichten alle bescheiden papieren over zullen dragen dan wel toe zullen sturen na ontvangst van derden. Hierbij dien je te denken aan bijvoorbeeld de stambomen van de Raad van Beheer.

In artikel 3 beschrijven we het gebruik, gezondheid en garanties. Zo beschrijven we in dit artikel dat de hond word verkocht als huishond, dat de honden voldoen aan de eisen van de rasvereniging en een stukje inzake inzet voor de fok en hoe wij de hond hebben ontwormt etc.

Artikel 4 beschrijft de gebreken, ontbinding van het contract en de schadevergoeding. Wij verwachten namelijk dat de kopers binnen een x aantal dagen de gekochte hond laat zien bij de dierenarts, dit om te voorkomen dat er discussies kunnen ontstaan over de gezondheid op dat moment. Indien er zich een erfelijke ziekte openbaart dan willen we dat er aanvullend onderzoek gebeurd, is het inderdaad erfelijk dan zijn er een aantal opties die wij als kennel aanbieden, dit kan zijn een vergoeding van dierenartskosten of ontbinding van het contract.

Artikel 5 beschrijft de verzorging van de hond en het opvolgen van instructies. Met het oog op het welzijn van de hond proberen wij altijd zo veel mogelijk advies te geven aan de kopers en indien er problemen zijn proberen we altijd met raad klaar te staan. Wij verwachten echter van de koper dat ze de hond wel een goede verzorging en opvoeding geven. Immers we hebben het hier om een levend wezen, in ons contract staat dan ook dat er bijvoorbeeld een juiste voeding moet worden gegeven op basis van leeftijd en dat overgewicht voorkomen moet worden. Immers kan dit leiden tot gewrichtsproblemen. Ook vachtverzorging en het geven van geneeskundige zorg indien nodig vinden wij dat dit eigenlijk als vanzelfsprekend. Helaas blijkt dat dit in de praktijk nog wel eens mis gaat. Wij geven echt geen verplichting op het soort voer bijvoorbeeld maar het mag vanzelfsprekend zijn dat je een pup geen voer voor volwassen honden geeft. Ook lijkt het me vanzelfsprekend dat je een Papillon niet koopt om helemaal vol met klitten te laten lopen en dus is enig vachtverzorging op dat vlak wel vanzelfsprekend.

Artikel 6 beschrijft bij ons het recht van terugkoop, indien een koper niet meer voor de hond kan zorgen kunnen we er in overleg met de koper voor kiezen om de hond terug te nemen en hier te zorgen voor hem tot we een nieuwe baasje hebben gevonden voor herplaatsing. Wij kopen een hond ingeval dat de koper niet kan zorgen voor de hond, de hond dus niet terug maar bemiddelen in het belang van de hond om hiervoor zo spoedig mogelijk een nieuw baasje te vinden. Wel laten we in geval van afstand doen een afstandsverklaring tekenen waarin we koper laten verklaren afstand te doen van de hond en we aangeven hoe alles financieel en administratief te zullen afhandelen.

Artikel 7 is bij ons een boeteclausule, eigenlijk hebben we deze meer als stok achter de deur er in gezet ter motivatie om de hond een goede verzorging te geven. Indien wij vermoeden dat er sprake is van bijvoorbeeld zware mishandeling of zeer slechte verzorging van de hond hopen we in het belang van de hond te kunnen ingrijpen.

Artikel 8 kunnen afwijkende afspraken in worden vermeld.

Artikel 9 beschrijft een stukje over de verkoop naar het buitenland, en dat de koper weet dat deze onder de 15 weken niet mee mag.

Zijn al deze regels dan echt nodig? Misschien niet, echter voor de wet is de hond hetzelfde als een wasmachine en word deze in onze ogen te weinig beschermt, wij proberen dan ook goede afspraken samen te vatten in het contract zelf. Omdat we de koper echt goed willen laten inlezen sturen wij de koper altijd via mail, Messenger of Whatsapp een aantal dagen voor dat voor het eerst op bezoek komt voor het puppybezoek het koopcontract toe. Dat geeft de koper voldoende tijd zich in te lezen zodat als er nog vragen zijn of opmerkingen deze kunnen worden besproken. Ook bijvoorbeeld als men aangeeft te willen fokken met de hond, dan kunnen we het contract aanpassen waar nodig.

Wij verplichten een koper dus nergens toe, het is één ieder vrij elders een hond te kopen en wij geven de koper voldoende tijd zich te oriënteren en te besluiten of ze wel of geen hond willen kopen. We zijn echter wel van mening dat het wettelijke beschreven erg summier is en dat is de reden waarom wij een verkoopcontract hebben. Is het een wurgcontract??? Nee in tegendeel, want alle regels zijn eigenlijk vanzelfsprekend en heel veel is bespreekbaar, zolang het belang van de hond maar voorop staat.

 

 

Hits: 2274

Related Post

Loading...
NederlandsEnglishFrançaisDeutsch