Maand: oktober 2018

Wel of geen koopcontract en hoe gaat onze kennel hier mee om?Wel of geen koopcontract en hoe gaat onze kennel hier mee om?

Op de site van de LICG (Landelijk InformatieCentrum Gezeldschapdieren) is men er heel duidelijk over, een “Koopcontract bij aanschaf hond voorkomt ellende”. Zie ook hun artikel met checklist waar een koopcontract aan moet voldoen op hun website:

https://www.licg.nl/nieuws/koopcontract-bij-aanschaf-hond-voorkomt-ellende/

Ook beschrijft men heel helder hoe een dier gezien word bij koop of verkoop. Op de site van de LICG staat het volgende:

Tegenwoordig staat in de wet beschreven dat dieren geen zaken zijn. Vervolgens staat daar echter achteraan dat “alle wetgeving die op zaken van toepassing is, ook van toepassing is op dieren”. In het recht rond koop en verkoop is een dier dus nog steeds gewoon een ding. Er zijn wel politieke plannen om dat te veranderen, maar dat zal niet op korte termijn leiden tot een andere situatie rond de koop en verkoop van dieren. Vooralsnog betekent dit, dat het kopen van een dier juridisch hetzelfde is als het kopen van een televisie, koelkast of auto. Er is een koopovereenkomst, waarbij de ene partij zich verbindt om het product (in dit geval het dier) te betalen en de andere partij zich verbindt om het product te leveren. In de wetten rond koop en verkoop (het burgerlijk recht) wordt dus geen onderscheid gemaakt tussen dieren en andere zaken.

In de wet wordt verschil gemaakt tussen een zogenaamde ‘consumentenkoop’ en een gewone koop. Bij een consumentenkoop gaat het om een koop waarbij een particulier een dier koopt van iemand die ‘handelt in de uitoefening van beroep of bedrijf’. Bij consumentenkoop zijn er speciale regels van toepassing, met name met betrekking tot de garantie. Meer weten over consumentenkoop? Klik hier voor de brochure van de LICG.

Maar hoe gaan wij als kennel hier nou eigenlijk mee om? Heel simpel, ook wij hanteren een verkoopcontract. Echter zijn we geen bedrijf oftewel een beroepsmatige fokker, dat betekend dat het consumentenrecht bij ons ook niet van toepassing is. Wij fokken heel af en toe een nestje, max 1 a 2 in het jaar maar soms ook gewoon een jaar niet. Dit vermelden wij ook duidelijk in ons verkoopcontract. Dat betekend dus dat we te maken hebben met de koop volgens het Burgerlijk Wetboek. In artikel 3:2a lid 1 BW is tegenwoordig beschreven dat dieren geen zaken zijn. Alle wetgeving die op zaken van toepassing is, is echter ook op dieren van toepassing. In het recht wordt een dier dus nog wel gelijk gesteld aan een zaak. Er wordt geen onderscheid gemaakt tussen de koop en verkoop van dieren en van andere zaken. Het kopen van een dier is dus juridisch gezien hetzelfde als het kopen van een wasmachine of computer. Je sluit een koopovereenkomst waarbij jij als koper de plicht hebt om het dier of product te betalen en de verkoper om het dier of product te leveren.

Dit laatste is voor ons wat kort door de bocht vandaar dat wij gebruik maken van een koopcontract, ons koopcontract is samengesteld uit een algemeen gedeelte waarin de koper en verkoper staat vermeld en de basis regels waarop het contract tot stand is gekomen, uitgelegd dat wij geen bedrijf zijn maar een hobbyfokker en dat zowel koper als verkoper de inhoud van de overeenkomst en de daaruit vloeiende gevolgen wensen te regelen. In dit gedeelte staan ook de NAW gegevens van de beide partijen. Daarna bestaat ons koopcontract uit een 9-tal artikelen.

Artikel 1 omschrijft de ouderdieren van de te verkopen hond, de stamboomnummers, chipnummers en de resultaten van de gezondheidsonderzoeken. Bij het eerste bezoek kunnen de potentiële kopers deze resultaten inzien en bij het ophalen van de hond als de koop doorgaat krijgt één ieder netjes een kopie van deze resultaten mee. Daarnaast staat in het eerste artikel de gegevens van de te kopen hond, de stamboomnaam, geslacht, kleur, stamboomnummer etc. en indien nodig de bijzondere kenmerken, te denken valt aan bijvoorbeeld een niet erkende kleur etc.

Artikel 2 beschrijft de koop en de levering, hierin hebben wij staan het koopbedrag, het eventueel te betalen voorschotbedrag, wanneer de hond word overgedragen in eigendom en dat de hond tot die tijd voor onze rekening en risico is. Als de hond overlijdt word de koop vanwege rechtswege ontbonden en volgt er een volledige terugbetaling van het voorschot van de koopsom. In dit artikel hebben wij tevens een stukje staan over dat we zorg dragen voor bijvoorbeeld de vaccinaties van rabiës en 12 weken indien de hond langer moet blijven. Ook als er eventueel afwijkingen zijn die bekend zijn worden die in dit gedeelte vermeld. Tot slot dat wij ons verplichten alle bescheiden papieren over zullen dragen dan wel toe zullen sturen na ontvangst van derden. Hierbij dien je te denken aan bijvoorbeeld de stambomen van de Raad van Beheer.

In artikel 3 beschrijven we het gebruik, gezondheid en garanties. Zo beschrijven we in dit artikel dat de hond word verkocht als huishond, dat de honden voldoen aan de eisen van de rasvereniging en een stukje inzake inzet voor de fok en hoe wij de hond hebben ontwormt etc.

Artikel 4 beschrijft de gebreken, ontbinding van het contract en de schadevergoeding. Wij verwachten namelijk dat de kopers binnen een x aantal dagen de gekochte hond laat zien bij de dierenarts, dit om te voorkomen dat er discussies kunnen ontstaan over de gezondheid op dat moment. Indien er zich een erfelijke ziekte openbaart dan willen we dat er aanvullend onderzoek gebeurd, is het inderdaad erfelijk dan zijn er een aantal opties die wij als kennel aanbieden, dit kan zijn een vergoeding van dierenartskosten of ontbinding van het contract.

Artikel 5 beschrijft de verzorging van de hond en het opvolgen van instructies. Met het oog op het welzijn van de hond proberen wij altijd zo veel mogelijk advies te geven aan de kopers en indien er problemen zijn proberen we altijd met raad klaar te staan. Wij verwachten echter van de koper dat ze de hond wel een goede verzorging en opvoeding geven. Immers we hebben het hier om een levend wezen, in ons contract staat dan ook dat er bijvoorbeeld een juiste voeding moet worden gegeven op basis van leeftijd en dat overgewicht voorkomen moet worden. Immers kan dit leiden tot gewrichtsproblemen. Ook vachtverzorging en het geven van geneeskundige zorg indien nodig vinden wij dat dit eigenlijk als vanzelfsprekend. Helaas blijkt dat dit in de praktijk nog wel eens mis gaat. Wij geven echt geen verplichting op het soort voer bijvoorbeeld maar het mag vanzelfsprekend zijn dat je een pup geen voer voor volwassen honden geeft. Ook lijkt het me vanzelfsprekend dat je een Papillon niet koopt om helemaal vol met klitten te laten lopen en dus is enig vachtverzorging op dat vlak wel vanzelfsprekend.

Artikel 6 beschrijft bij ons het recht van terugkoop, indien een koper niet meer voor de hond kan zorgen kunnen we er in overleg met de koper voor kiezen om de hond terug te nemen en hier te zorgen voor hem tot we een nieuwe baasje hebben gevonden voor herplaatsing. Wij kopen een hond ingeval dat de koper niet kan zorgen voor de hond, de hond dus niet terug maar bemiddelen in het belang van de hond om hiervoor zo spoedig mogelijk een nieuw baasje te vinden. Wel laten we in geval van afstand doen een afstandsverklaring tekenen waarin we koper laten verklaren afstand te doen van de hond en we aangeven hoe alles financieel en administratief te zullen afhandelen.

Artikel 7 is bij ons een boeteclausule, eigenlijk hebben we deze meer als stok achter de deur er in gezet ter motivatie om de hond een goede verzorging te geven. Indien wij vermoeden dat er sprake is van bijvoorbeeld zware mishandeling of zeer slechte verzorging van de hond hopen we in het belang van de hond te kunnen ingrijpen.

Artikel 8 kunnen afwijkende afspraken in worden vermeld.

Artikel 9 beschrijft een stukje over de verkoop naar het buitenland, en dat de koper weet dat deze onder de 15 weken niet mee mag.

Zijn al deze regels dan echt nodig? Misschien niet, echter voor de wet is de hond hetzelfde als een wasmachine en word deze in onze ogen te weinig beschermt, wij proberen dan ook goede afspraken samen te vatten in het contract zelf. Omdat we de koper echt goed willen laten inlezen sturen wij de koper altijd via mail, Messenger of Whatsapp een aantal dagen voor dat voor het eerst op bezoek komt voor het puppybezoek het koopcontract toe. Dat geeft de koper voldoende tijd zich in te lezen zodat als er nog vragen zijn of opmerkingen deze kunnen worden besproken. Ook bijvoorbeeld als men aangeeft te willen fokken met de hond, dan kunnen we het contract aanpassen waar nodig.

Wij verplichten een koper dus nergens toe, het is één ieder vrij elders een hond te kopen en wij geven de koper voldoende tijd zich te oriënteren en te besluiten of ze wel of geen hond willen kopen. We zijn echter wel van mening dat het wettelijke beschreven erg summier is en dat is de reden waarom wij een verkoopcontract hebben. Is het een wurgcontract??? Nee in tegendeel, want alle regels zijn eigenlijk vanzelfsprekend en heel veel is bespreekbaar, zolang het belang van de hond maar voorop staat.

 

 

Bezoeken: 2677

Socialisatie van onze puppy’sSocialisatie van onze puppy’s

Wij besteden als kennel veel tijd en moeite aan de socialisatie van de puppy’s die bij ons geboren worden. Maar wat doen wij nou eigenlijk aan socialisatie en op welke manier? Omdat dit per fokker verschilt willen wij graag eens een item er aan wijten wat wij zoals doen. Let wel, dit is hoe wij het doen, wij zeggen dus niet dat hoe een andere fokker het doet verkeerd is, als een andere fokker graag de voorkeur geeft de puppy’s anders te socialiseren of wellicht helemaal niet te socialiseren dan is dit hun visie, wij zullen de laatste zijn die zeggen dat dit goed of fout is. Vraag als koper dus altijd hoe een fokker socialiseert en kijk of dit bij je past.

Allereerst is het belangrijk is om te weten dat een puppy vanaf geboorte tot het verlaten van ons huis richting nieuwe baasjes een socialisatieperiode en inprentingsfase meemaakt, onder te verdelen in de volgende tijdsperioden:

  • Neonatale fase: van 0 tot 2 weken;
  • Overgangsfase: bij 3 weken;
  • Socialisatie fase 1: van 3 tot 5 weken;
  • Socialisatie fase 2: van 5 tot 8 weken;
  • Socialisatie fase 3: van 8 tot 12 weken.

De socialisatieperiode duurt in principe van 3 tot 12 weken en bestaat uit de laatste 3 fasen zoals hieronder beschreven. Deze periode is overlappend en gedeeltelijk gelijkwaardig aan de inprentingfase. De inprentingfase is een leerproces van korte duur bij puppy’s die gebonden is aan een gevoelige periode en die onomkeerbaar is. Inprenting is eveneens de herkenning van de moederhond aan haar geur tijdens de eerste week door de pup. Socialisatie is een langer proces dan inprenting, maar eveneens in de gevoelige periode van de pup. In deze periode zijn pupjes erg nieuwsgierig, kennen ze geen angst en vinden ze alles interessant.
Door gebruik te maken van deze periode worden huiselijke geluiden, geuren, mensen, kinderen, andere honden, het buitengebeuren zoals mensenmenigtes, autorijden en geluiden van het verkeer benaderd zonder angst en als normaal beschouwd. De fase waarin wordt gesocialiseerd. Dit doen wij heel gedoseerd door heel langzaam kleine dingen toe te voegen en om om oververmoeidheid en stress te voorkomen.

Na 12 weken vangt de angstfase aan, het is daarom van essentiëel belang puppy’s voor deze fase al zoveel mogelijk kennis te laten maken met alles wat in een hondenleven van belang is. In onze beleving ontwikkelt de pup zich dan tot een sociale, niet-angstige hond met voldoende zelfvertrouwen voor de rest van zijn leven.

Neonatale fase: van 0 tot 2 weken

We hebben al gesproken over de neonatale fase, maar wat houdt dit nou eigenlijk in? De pup is blind en doof. De reukzin, en het gevoel voor temperatuursveranderingen zijn wel aanwezig. Dit stelt de pup in staat om de tepel van de moeder te vinden. In deze periode is het enige waar de pup belangstelling voor heeft de melk en de warmte van de moeder. Het gedrag van het dier bestaat uitsluitend uit reflexen. Een goed voorbeeld hiervan is het likken van de pup door de moeder waardoor het plassen en poepen van de pup wordt opgewekt. Wordt deze stimulatie niet gedaan, dan plast en poept de pup niet en gaat hij dood. De reflexen ontwikkelen zich en de pup gaat piepen. Onze maatstaf voor het einde van deze fase is eigenlijk het openen van de oogjes, gedurende deze periode willen wij ook nog geen bezoek van potentële kopers ontvangen. Rust is erg belangrijk, voor zowel moeder als puppy’s. Gedurende deze fase is het vooral de moeder die de zorg heeft over de puppy’s al kan het zijn dat er altijd bijvoorbeeld moet worden bijgevoerd met het flesje. Ook hebben wij gedurende deze fase de puppy’s ook in de handen zodat ze onze geuren ook vroeg kunnen opnemen. Daarnaast bieden wij in de werpkist verschillende ondergronden aan, hierbij moet je denken aan een warmtemat, fleece, vetbed en katoen.

Overgangsfase: bij 3 weken

Deze periode, in de derde levensweek, is een heel belangrijk stadium waarin het jonge dier een stormachtige ontwikkeling doormaakt op neurologisch en lichamelijk gebied. De mogelijkheden om prikkels waar te nemen en te verwerken worden snel groter, de oogjes gaan open en ze leren elkaar en hun moeder zien en herkennen. Eveneens openen de gesloten oortjes zich, waardoor er steeds meer reactie op geluid komt. Ook tandjes komen vanaf dit moment door. De nagels moeten al geknipt worden ter bescherming van de buik van de moederhond, bescherming voor elkaar en voor het vast blijven haken aan de vetbedden. De eerste sociale gedragspatronen worden nu zichtbaar. De pup neemt het gedrag over van de broertjes en zusjes en worden zelfstandiger, ook de eigen wil komt nu duidelijk naar voren. De pup begint te reageren op zijn omgeving en zal proberen te lopen in plaats van te kruipen. Vanaf nu is het belangrijk dat de pup veel indrukken opdoet zoals oppakken, kinderen, volwassenen, verschillende soorten geluid, knallen, andere dieren etc. Alles wat de pup nu meemaakt wordt later als vanzelfsprekend beschouwd en zit als het waren in het geheugen van de pup ingeprent. Ook hier vindt het leren plaatst door inprenting. In deze overgangsfase bieden wij de pups ook diverse zaken aan, uiteraard alles met mate maar te denken valt aan bijvoorbeeld knuffels met muziek er in, rammelaartjes, het oppakken en knuffelen, ook hier weer verschillende ondergronden en ter stimulatie van de motoriek worden er verschillende knuffels in de werpkist gelegd en ga zo maar door.

Socialisatie fase 1: van 3 tot 5 weken

Er komt steeds meer reactie op prikkels in deze fase, de zintuigen zijn beter ontwikkeld. Er worden tussen de pups onderling al spelletjes gespeeld om zo sociale vaardigheden te ontwikkelen. De puppy’s voelen zich veilig in de ren en doordat ze bij ons in huiselijke kring opgroeien maken ze ook alle dagelijkse geluiden mee, stofzuiger, televisie etc. De moederhond laat de pupjes weten wat wel of niet gewenst is en wij kunnen hieraan meewerken door ze te laten wennen aan kinderen, te aaien en met ze te spelen. Ze staan overal open voor. De pupjes vinden het heerlijk om geknuffeld en geaaid te worden. Vanaf deze fase laten wij dan ook altijd het eerste bezoek toe omdat wij het erg belangrijk vinden dat ook de potentiële nieuwe baasjes al vroegtijdig kennis kunnen maken met de puppy. Ook in deze fase introduceren we verschillende nieuwe dingen, zo hebben wij bijvoorbeeld een speelkleed met geluiden of een kattentunneltje met knispergeluidjes er in. Ook beginnen wij in deze fase de puppy’s te wennen aan diverse andere geluiden, te denken aan vuurwerk geluiden, muziek etc. Alles op een rustige en fijne manier. In deze fase gaan wij ook altijd in de ren zitten, samen met de moeder hond er bij en laten we de puppy’s zelf op ontdekking gaan.

Socialisatie fase 2: van 5 tot 8 weken

De omgeving wordt voor de pupjes steeds belangrijker, vooral soortgenoten vinden ze interessant. De pupjes laten al hun eigen karaktertje zien door middel van expressie en voorkeuren. In deze periode proberen we ze een aantal essentiële zaken bij te brengen zoals het laten zien van de tandjes, het netjes gaan eten uit een bakje en ook andere zaken als het niet mogen bijten in de vingers/ handen. Wij proberen ze in deze fase een goede motoriek te laten ontwikkelen, en afhankelijk van de leeftijd zullen we zo rond een week of 7 proberen aan te leren wat wandelen aan een riempje betekend. Met een week of 5- 6 leren we ze wat het is om een halsbandje of tuigje om te hebben en zelfs jasjes zodat een toekomstig baasje geen problemen krijgt met het aantrekken van tuigjes of jasjes in de toekomst. Het nadeel van deze fase is vind ik dat ze zich erg aan ons beginnen te hechten en wij aan hun. Het is deze fase die voor ons ook erg leuk is, ze vinden alles wat we doen erg interessant en zijn erg nieuwsgierig. Indien het weer het toelaat gaan ze in deze fase ook mee naar buiten en ondanks dat we ze proberen pad zindelijk te krijgen in de weken van 4 tm 6 weken, zullen we naarmate de fase volgt de puppy’s aanleren dat de behoefte buiten moet worden gedaan. In het begin van deze fase blijven ze eerst in onze tuin, tot de eerste vaccinatie is geweest en we er zeker van zijn dat de basis bescherming aanwezig zijn. Ze leren bij ons buiten afhankelijk van de temparatuur ook kennis maken met diverse ondergronden, zand, steen, kunstgras en ga zo maar door. Ook introduceren we voorzichtig kleine andere speeltjes, te denken aan een mini wip, ballansbord etc. Alles in het klein en ook hierbij geld, alles mag maar niets moet, ze gaan zelf op ondekking uit en elke pup zal zelf aangeven wanneer die ergens aan toe is. Daar waar in het begin van deze fase een tunnel nog de grote van een kattentunneltje heeft is aan het einde van de 8 weken deze vervangen door grote tunneltjes. Ook hebben wij een groot rek gemaakt voor de puppy’s waar van alles aanhangt en ze de mogelijkheid hebben tussendoor te lopen. Onze ervaring is dat de puppy’s het allemaal geweldig vinden.

Aan het einde van de 8 weken zijn ze ook al een keer meegeweest in de auto, hebben kennis gemaakt met kinderen, introduceren we ze met de volwassen honden, zijn gewend aan harde geluiden en mischien het belangrijkste van allemaal….. ze weten wat spelen is.

Socialisatie fase 3: van 8 tot 12 weken

Deze periode is een ideale start voor het aanleren van bepaalde commando’s. Indien een pup hier in Nederland blijft mogen deze na de tweede vaccinatie dus met 9 weken weg naar hun nieuwe baasjes, de puppy’s die naar het buitenland gaan die blijven nog iets langer. In deze fase leren we de puppy’s (die we eigenlijk vanaf week 3 al bij naam noemen) ook daadwerkelijk te komen als we ze roepen. We nemen ze mee naar een tuincentrum of de plaatselijke welkoop, ook hier leren we ze in de bench in de auto zitten, en we proberen ze kennis te laten maken met andere honden. De puppy’s nemen we in groepjes van 2 of 3 mee (afhankelijk van hoeveel we er hebben) en we kunnen dus voldoende aandacht besteden aan de hondjes. Ons standpunt is als de pup juist gesocialiseerd is met fijne en prettige ervaringen heeft meegemaakt bij ons dat ze een goede basis hebben om zelfs in de periode die angstperiode genoemd word toch de nieuwe ervaringen zonder angst tegemoet gaat treden. Deze nieuwe ervaringen zullen namelijk erg lijken op zijn eerdere opgedane ervaringen. Let wel dit is dus geen training maar puur een onderdeel van socialisatie. Het aanleren van de commando’s is nog altijd iets wat de baasjes zelf mogen doen. Wel proberen we de puppy’s die hier weg gaan al zo zindelijk mogelijk te hebben, we leren ze wennen aan allerlei smaken en kijken of er wellicht iets van een allergie aanwezig is door het aanbieden van allerlei vlees soorten als kip, lam, rund etc. Ook een stukje brood en beschuit horen bij deze standaard zaken.

Tot slot

Wij maken altijd veel filmpjes en foto’s voor de potentiële baasjes en houden deze ruim op de hoogte van de ontwikkelingen, echter wij vinden het ook altijd heel erg belangrijk dat baasjes de puppy’s minimaal 2x hebben ontmoet. De eerste keer ter kennismaking en een volgende keer om een band te creëren tussen pup en baasje. Ook omdat we zeker willen weten dat de kleine wel welkom is bij zijn nieuwe baas, wij hebben het namelijk liever dat er word ingezien dat er geen match is tijdens de puppybezoeken of een kleine toch niet uitkomt dan dat deze word meegenomen naar een nieuw huisje met alle gevolgen van dien. Puppy’s zijn nou eenmaal geen stoel of tafel die als deze niet bevalt ingeruild kan worden. Het is dus ook heel belangrijk om zeker te weten of je wel een puppy wilt, er voldoende tijd voor hebt en je inziet dat een puppy vooral in het begin veel tijd nodig heeft om alles te leren en te gewennen. Voor vragen kun je ze altijd stellen via de mail.

Bezoeken: 573

Lijst met geïntresseerden, wat houdt dit in?Lijst met geïntresseerden, wat houdt dit in?

Wij krijgen vaak de vraag wanneer wij weer een nestje gaan fokken en of we dan de mensen een seintje willen geven. Om de mensen op de hoogte te kunnen brengen hanteren wij een soort van lijst, maar wat houdt dit nou precies in? Eigenlijk is het niets meer of minder dan een lijst van mensen die interesse hebben in een pup, nu of in de toekomst. Wij hanteren geen wachtlijst met U bent nummer 1 of u bent nummer 2. Wij hebben altijd zelf eerste en tweede en derde en……. noem maar op keuze.

Ook hanteren wij geen wachtlijst in de zin van….. er staan 5 mensen op dus nu moeten we een nestje fokken, in tegendeel, wij fokken een nestje als het ons uitkomt en als we zelf eventuele een pup willen aanhouden uit de combinatie.

Zoals gezegd wij hebben dus geen wachtlijst, het kan best zijn dat er mensen 3 jaar moeten wachten voor wij het gevoel hebben dat een bepaalde pup zou passen met de wensen die de eventuele potentiële nieuwe baasjes zoeken, en dan is het niet wensen in de zin van kleur maar wensen op gebied van karakter, bouw etc.

Zo wil de ene een rustig huishondje terwijl de andere vol actief wil zijn in de agility of andere sport. De ander wil een wat grotere of juist kleinere en ga zo maar door. Niet elke pup is het zelfde dus het kan best zijn dat ondanks dat er een nestje geboren is er geen ene bij zit die voldoet aan wat men er mee wil gaan doen.

Het is dus lang niet vanzelfsprekend dat degenen die op deze lijst staan ook daadwerkelijk in aanmerking komen voor een pupje, wij kijken erg naar het karakter van pupjes en naar de mensen zelf en als bijvoorbeeld blijkt dat een pupje potentieel geschikt is als sporthondje dan zal onze voorkeur zijn dit hondje, hoe mooi ook te plaatsen in een sportief huisje.

De lijst is dus eigenlijk gewoon bedoeld om geïnteresseerden op de hoogte te kunnen brengen op het moment dat we puppy’s hebben of op korte termijn verwachten. Tevens hanteren wij deze lijst om eventueel potentiële baasjes door te kunnen sturen naar collega fokkers waarvan wij weten dat ze op een kortere termijn puppy’s verwachten en die fokken op de manier waar wij achter staan.

Om verwarring te voorkomen, wij hanteren dus geen wachtlijst wij hanteren slechts een lijst met geïnteresseerden die vrijblijvend op de hoogte willen worden gehouden! Let op, na elk nestje word deze lijst weer opgeschoond.

Bezoeken: 682