Papillon Kennel v.d. Herikervlier Handboek ‘Fokken van rashonden, omgaan met inteelt en verwantschap’

Handboek ‘Fokken van rashonden, omgaan met inteelt en verwantschap’

Wil je je verdiepen in het fokken van rashonden, dan is het boek ‘Het fokken van rashonden, omgaan met verwantschap en inteelt’ wellicht iets voor jou. Dit boek is geschreven door de Raad van Beheer en Wageningen University & Research Centre, met subsidie van het ministerie van Economische Zaken. Je kunt dit boek online bekijken, maar er is ook een gedrukte versie.

Het boek is een eindproduct van het ‘Project Verwantschap‘. Een ander eindproduct van dit project zijn drie software modules, waarmee we inteelt en verwantschap binnen rashondenpopulaties kunnen monitoren en voorspellen. Rasverenigingen krijgen met behulp van deze software inzicht in de populatie van hun ras, kunnen maatregelen doorrekenen en daarmee gefundeerde keuzes maken voor een verantwoord fokbeleid. De software modules maken dan ook onderdeel uit van het duurzaam fokbeleid van de Raad van Beheer. Meer over het duurzaam fokbeleid lees je onder ‘Fairfok’.

Het boek ‘Het fokken van rashonden, omgaan met verwantschap en inteelt’ beschrijft de kennis van dit moment over het fokken van dieren en in het bijzonder die over het fokken met rashonden. Het boek gaat vooral in op de effecten van verwantschap en inteelt en het verminderen van de kans op erfelijke aandoeningen. Het boek is vooral interessant voor bestuursleden van rasverenigingen en voor leden van foktechnische commissies. Zij kunnen met deze kennis samen met de fokkers binnen hun vereniging maatregelen treffen die nodig zijn om tot gezonde rashondenpups te komen.

Bron: www.houdenvanhonden.nl

rvb_hetfokkenvanrashonden_20121029_01

Hits: 15