Papillon Kennel v.d. Herikervlier Darminvaginatie, een levensbedreigende situatie!

Darminvaginatie, een levensbedreigende situatie!

Definitie

 

Wanneer een stuk van de darm in het daaropvolgende deel van de darm schuift, spreken we van een invaginatie.
Als gevolg van de invaginatie ontstaat er een darmafsluiting (ileus), waardoor het transport van de voedselbrij door de darm ernstig wordt belemmerd.
Een invaginatie kan spontaan herstellen of met tussenpozen optreden. Wanneer de invaginatie wat langer duurt, kan het ingestulpte deel van de darm afsterven omdat de bloedtoevoer naar dat deel van de darm ernstig wordt belemmerd. Er ontstaat dan een levensbedreigende situatie.

 


Bij deze poes zit de dunne darm met een stuk van de pancreas in de maag geschoven.

Invaginatie komt meestal voor op de overgang van dunne darm naar dikke darm. Hierbij schuift een gedeelte van de dunne darm in het eerste deel van de dikke darm.
Invaginatie kan soms echter ook alleen in de dunne darm optreden. In dat geval komen in de dunne darm vaak op meerdere plaatsen tegelijkertijd invaginaties voor.

 

Symptomen

 

Bij pups


De invaginatie veroorzaakt bij jonge dieren hevige aanvallen van buikpijn. Het dier jankt erg en moet vaak braken.
Tussen de aanvallen door is het dier weer rustig, maar ziet er toch nog erg ziek uit.
Het vele braken zorgt ervoor dat deze dieren snel gaan uitdrogingen. Het dier verliest vaak wat slijm en bloed uit de anus. Bij deze klachten moet er snel worden ingegrepen, omdat anders het ingestulpte deel van de darm gaat afsterven.
Er kunnen dan allerlei complicaties optreden en het dier kan uiteindelijk in een shock raken en sterven.

 


Een invaginatie bij een pup en het resultaat als we de invaginatie overlangs open hebben gesneden

 

Bij volwassen honden


Volwassenen waarbij een tumor de oorzaak is van de invaginatie hebben soortgelijke klachten.
De invaginatie met de tumor zorgt voor een volledige afsluiting van de darm. Er ontstaat een “ileus”. Ook hier moet snel worden ingegrepen, in verband met het afsterven van de darm, wat ernstige complicaties tot gevolg kan hebben.

 


Een dubbele invaginatie bij een volwassen hond. Een beeld van hoe de ene darm in de andere schuift.

 

 

Diagnose

 

De diagnose kan worden gesteld aan de hand van de zeer karakteristieke klachten en lichamelijk onderzoek.

Een ‘coloninloopfoto met contrast’ kan de diagnose bevestigen. Bij dit onderzoek wordt contrastvloeistof via de anus in de dikke
darm gebracht. Op een röntgenfoto is vervolgens het typische beeld van een invaginatie zichtbaar.

Door onze uitstekende echograaf kunnen wij een invaginatie ook in beeld brengen op echo: lees meer

 


Een echobeeld van een darminvaginatie van een kat.

 

Welke behandeling is mogelijk?

 

In de beginfase van een invaginatie is het soms nog mogelijk om, tijdens het röntgenonderzoek, het binnenste stuk darm voorzichtig terug te duwen. Er bestaat dan wel een kans op herhaling van de klachten.

In veel gevallen is een operatieve ingreep echter noodzakelijk. Hierbij wordt de darm eerst voorzichtig teruggeduwd en vervolgens wordt het afgestorven deel van de darm verwijderd.

 


Hier worden twee stukken darm aan elkaar gezet na resectie van een afgestorven stuk darm.
De tweede foto toont de darm na het hechten van de beide helften.

Bij volwassen dieren wordt de eventuele tumor met het aangetaste deel van de darm operatief verwijderd.

Bron: Causus Dierenkliniek

Hits: 1314