Papillon Kennel v.d. Herikervlier Wet- en regelgeving

Wet- en regelgeving

Als je fokt heb je je te houden aan diverse wet- en regelgeving. Hieronder kort omschreven aan welke wet- en regelgevingen we moeten voldoen.

* Besluit houders van dieren

Per 1 juli 2014 is het Besluit Houders van dieren ingegaan, inmiddels is deze op wat kleine punten herzien en staat het nieuwe besluit ingaand 1 juli 2018 online, te vinden onder https://wetten.overheid.nl/BWBR0035217/2018-07-01

In dit besluit staan een aantal artikelen die van toepassing zijn, waaronder:

– artikel 3.4 Fokken met gezelschapsdieren

Voor het fokken van honden is het belangrijk dat de manier waarop dit gebeurt niet schadelijk is voor het welzijn en de gezondheid van de ouderdieren en de jongen. Dit geldt ook voor hobbyhouders. Om aan de regels te blijven voldoen dien je dus op de hoogte te blijven van de ontwikkelingen van het diersoort waarmee je fokt. Men doelt hier met name op DNA onderzoek, een ontwikkeling die erg snel gaat. Door deze onderzoeken kan met o.a. nakomelingen met ernstige defecten voorkomen. Fokkers kunnen worden afgerekend op nalatigheid, vanaf nu geldt dit dus ook voor de hobbyfokker.

– artikel 3.6, lid 2 Bedrijfsmatig of Hobbyhouder
Men tracht hier onderscheid te maken tussen bedrijfsmatigheid en hobby.

Het is dus aan de fokker/verkoper om duidelijk te maken dat het puur om een hobby gaat, en niet om een bedrijfsmatige activiteit. Mocht geoordeeld worden dat het toch om bedrijfsmatigheid gaat, dan is het aan de  fokker/verkoper omhoofdstuk 3, paragraaf 2 zorgvuldig door te nemen en aan alle eisen te voldoen.

De RVO (Rijksdienst voor Ondernemend Nederland) Geeft het volgende aan: :

U bent bedrijfsmatig bezig als u de activiteiten met huisdieren met een zekere omvang en regelmaat uitoefent. In de meeste gevallen is dit wel duidelijk zoals bij een dierenspeciaalzaak of een dierenpension. Is het minder duidelijk, dan zijn er indicaties om iets als bedrijfsmatig te beschouwen. Deze indicaties hoeven niet allemaal van toepassing te zijn om iets als bedrijfsmatig te beschouwen. Als er al één van de indicaties van toespassing is, dan kan er al sprake zijn van bedrijfsmatig bezig zijn.

De indicaties zijn:

  • U fokt niet om de dieren zelf te houden als huisdieren en ook niet voor uw familie en vrienden.
  • U verkoopt of levert de dieren af aan anderen dan familie en vrienden.
  • U vangt de dieren op tegen een vergoeding en plaatst hiervoor advertenties.
  • U hebt ruimtes speciaal ingericht voor de opvang, handel of het fokken van dieren.
  • U bent geregistreerd bij de Kamer van Koophandel of u heeft een BTW-nummer.
  • U adverteert.
  • U oefent de activiteiten uit om winst te maken.
  • Voor honden en katten is er naast bovengenoemde indicaties ook nog een getalsmatige indicatie: u heeft in een aaneengesloten periode van twaalf maanden in totaal meer dan twintig honden of katten verkocht, afgeleverd, opgevangen of gefokt. Zit u beneden dit aantal maar is een of meer van de andere indicaties uit deze opsomming van toepassing, dan kunt u al bedrijfsmatig bezig zijn.

Meer informatie kun je vinden via https://mijn.rvo.nl/bedrijfsmatig-huisdieren-houden

* Besluit Indentificatie en Registratie van dieren

Voor het gehele besluit klik https://wetten.overheid.nl/BWBR0009019/2015-01-01

Hoofdstuk 2. Identificatie en registratie van honden
– Artikel 6. Verplichting

We dienen de pups welke bij ons worden geboren te registreren in een door de overheid aangewezen databank. Ook als we een hond kopen dienen we deze te registreren. Zo ook de verkoop van een hond en/of pup.

Via https://www.chipjedier.nl/ kun je meer informatie verkrijgen over de door de overheid aangewezen databanken. Het staat je vrij welke je kiest, ik ga altijd voor www.databankhonden.nl van de Raad van Beheer. Elke pup die na 1 april 2013 is geboren moet gechipt zijn voor hij/zij 7 weken oud is en geregistreerd worden in een aangewezen databank voordat deze 8 weken oud is. De Raad van Beheer komt altijd langs om de puppen thuis te chippen. Eigenlijk komt het er op neer dat je in Nederland géén pup kunt kopen die niet gechipt is. Een fokker mag een pup niet afleveren voordat deze minimaal 7 weken oud is, en ze moeten gechipt zijn voordat ze 7 weken oud zijn. Dus …… het kan niet dat je een ongechipte pup kunt kopen. Honden die vanuit het buitenland Nederland binnen komen moeten ook gechipt zijn. Dus ….. ongechipte pup kan en mag niet …..

* Besluit Diergeneeskundigen

Voor het gehele besluit https://wetten.overheid.nl/BWBR0035091/2019-06-01

Nu zul je denken waarom is dit van belang voor een fokker echter er staan een aantal zaken in wat wel en niet mag. Neem bijvoorbeeld de hubertusklauw, per 1 juli 2014 is er een wetswijziging geweest die het verbied de Hubertusklauw, ook wel wolfsklauw (5de teen binnenzijde achterpoot hond) te verwijderen. Ook de Rabiësenting, dierenartsen moeten een wachttijd van 3 weken in acht nemen. Dit wil zeggen dat pups 16 weken oud zijn alvorens ze naar landen mogen waar de Rabiësenting verplicht is. Na 29 december 2014 mogen er ook geen honden meer Nederland in komen welke geen Rabiësenting hebben.

Hits: 110