Waarschuwingssignalen bij agressie

Agressie is voor een hond een middel om een doel te bereiken. Dat doel kan zijn het verkrijgen van een hogere status en de daarbij behorende voordelen, maar veel vaker is zijn doel om iets te krijgen of houden waar hij veel waarde aan hecht, zoals een fijne ligplek of zijn bot, of het afweren van iets wat hem bedreigt, bijvoorbeeld iets waarvan hij denkt dat het pijn zal doen of wat hij eng vindt.

In feite ziet de hond dus in al deze gevallen een bedreiging: bijvoorbeeld een bedreiging van zijn status, van zijn privileges, zijn bezit of een fysieke bedreiging. Om deze bedreiging het hoofd te bieden, zet de hond agressie in.

Honden bijten zelden ‘zomaar’. Voordat een hond daadwerkelijk bijt, geeft hij vrijwel altijd verschillende waarschuwingssignalen af. Het is voor een hond namelijk veel gunstiger om door middel van dit soort signalen een conflict ‘uit te vechten’ dan om daadwerkelijk een fysieke strijd aan te gaan. Bij een gevecht loopt de hond immers altijd de kans dat hij zelf flink gewond raakt. Honden zijn er dan ook op gericht om conflicten te vermijden.

Helaas worden deze signalen door de mens nogal eens over het hoofd gezien, waardoor de situatie uit de hand loopt en de hond geen andere keuze meer heeft dan te bijten. Het is belangrijk deze waarschuwingssignalen bij uw hond te herkennen zodat u bijtijds kunt ingrijpen.

De belangrijkste waarschuwingssignalen waarmee een hond aangeeft dat hij iets vervelend of eng vindt en kan gaan bijten, zijn:

  • verstijven van het lichaam, spanning
  • aanstaren (recht of van opzij, bij dit laatste is vaak oogwit te zien)
  • gromblaffen, grommen
  • borstelen (het haar op nek en/of rug gaat overeind staan)
  • neus rimpelen
  • lip optillen, tanden laten zien

Hierbij moet u er rekening mee houden dat zowel een zelfverzekerde hond als een angstige hond kan bijten. De hond kan dus zowel een hoge als een lage houding aannemen.
Vaak zijn voorafgaand aan een beet stresssignalen en kalmerende signalen te zien. Ook dit zijn tekenen dat de hond de situatie onprettig vindt, waardoor de kans bestaat dat hij uiteindelijk agressie zal inzetten.

Wanneer al deze waarschuwingssignalen niet serieus genomen worden en de dreiging voortduurt, kan de hond overgaan tot uitvallen en bijten.

Laat uw hond in een bepaalde situatie deze waarschuwingssignalen zien, voorkom dan dat hij bijt door de dreiging voor de hond weg te nemen, bijvoorbeeld door een stap achteruit te zetten, door te stoppen waar u mee bezig was of door de hond uit de situatie te halen. Vervolgens moet u nagaan of dit een situatie is die vaker voor kan komen. Als dat het geval is, is het zinvol om onder begeleiding met de hond te gaan trainen zodat hij er goed mee om leert gaan en u verdere risico’s vermijdt.

http://www.minderhondenbeten.nl

Hits: 13