Papillon Kennel v.d. Herikervlier Voordeel 07. regels en aandacht voor inteelt

Voordeel 07. regels en aandacht voor inteelt

Stamboomhondfokkers hebben aandacht voor beperken van inteelt

Verantwoorde fokkers van stamboomhonden houden rekening met een scala aan factoren voordat zij bepalen welke reu welke teef mag dekken. Een van de factoren waarmee ze rekening houden is het beperken van inteeltstijging. Hoge inteelt wordt gezien als veroorzaker van veel problemen. Daarom is het belangrijk om bij de keuze van de reu en van de teef hier rekening mee te houden. Bij een hond waarvan de afkomst onzeker is, is over de voorouders en de mate van inteelt vaak niets bekend.

 

Wanneer fokkers de combinatie van reu en teef vaststellen, houden zij onder meer rekening met de voorouders, de gezondheid, het karakter en het uiterlijk van de beide ouderdieren. Bij een stamboomhond kan de fokker via de stamboom controleren of de ouderdieren familie van elkaar zijn en er kans bestaat op doorfokken.
De fokker moet voldoen aan de regels en eisen van de Raad van Beheer. Bij veel rasverenigingen zijn daarnaast aanvullende eisen en regels die specifiek zijn voor het fokken met het betreffende ras. Dit heet een verenigingsfokreglement (VFR). Als de fokker is aangesloten bij een rasvereniging moet hij ook voldoen aan de regels en eisen van de rasvereniging. De lat ligt hoog, stamboompups worden met veel zorg gefokt.

 

Wist je dat…

… er door de Raad van Beheer een software programma is ontwikkeld voor stamboomhonden waarmee we de inteelt en verwantschap kunnen analyseren? Onderdeel daarvan is ook een gratis digitaal handboek over fokken met rashonden. Hiermee kunnen rasverenigingen een verantwoord duurzaam fokbeleid per ras ontwikkelen waarin ze rekening houden met inteelt en verwantschap.

 

Regels om inteelt en verwantschap te beperken

Sterke inteelt onder honden is slecht voor de gezondheid en het welzijn van de dieren. Daarom zijn er regels opgesteld om inteelt onder stamboomhonden te beperken. Deze regels staan in het Kynologisch Reglement en alle fokkers van stamboomhonden moeten zich daar aan houden. In het reglement lees je bijvoorbeeld dat een teef niet gedekt mag worden door haar grootvader, haar vader, haar broer, haar zoon of haar kleinzoon. Doet een fokker dat wel, dan geeft de Raad van Beheer geen stambomen af voor de pups die uit die combinatie voortkomen.

Ook sommige rasverenigingen stellen nog aanvullende regels op om inteelt en verwantschap binnen hun ras verder te beperken. Dit kunnen regels zijn waarin een reu bijvoorbeeld maar een maximaal aantal keren mag dekken binnen een bepaalde periode. Maar dit kunnen ook aanvullende regels zijn voor het verbieden van fokken met nauwe familierelaties. Het fokken met dit soort nauwe familierelaties leidt tot inteelt, waarmee de kans op erfelijke gebreken groter kan zijn. En dat is nou juist wat een verantwoorde fokker wil voorkomen.

 

Wist je dat…

… We bij stamboomhonden ook werken aan het tegengaan van inteelt en verwantschap door ‘outcross’ en ‘varieteitskruisingen’?
Dit is het toevoegen van ‘nieuw bloed’ door het inkruisen van een ander erkend hondenras bij een ras of door het kruisen van verschillende variëteiten van één ras.


Waarom een stamboomhond?

Omdat er bij stamboomhonden aandacht is voor het beperken van inteelt en verwantschap. Bij stamboomhonden kan de fokker bij de keuze van de vaderhond en van de moederhond hier rekening mee houden. Bij een hond waarvan de afkomst onzeker is, is over de voorouders en de mate van inteelt vaak niets bekend. Een stamboomhond biedt zekerheid over de afstamming.

Natuurlijk zijn er meer zaken die je als toekomstige hondeneigenaar moet overwegen bij de keuze van een stamboomhond. Bijvoorbeeld de grootte en vacht van de hond, een hondvriendelijke start voor de pup en hoeveel activiteit de hond nodig heeft. Meer hierover lees je in de andere blogs en kun je zien in onze video’s.

Hits: 6