Papillon Kennel v.d. Herikervlier Rangordefase (3- 5 maanden)

Rangordefase (3- 5 maanden)

Op de leeftijd tussen de ongeveer 3 en 5 maanden treedt bij uw pup de zogenaamde rangorde fase op. Uw pup zoekt actief zijn plaats in de rangorde. Hij probeert zijn grenzen te verleggen en u uit te dagen om duidelijkheid te krijgen over zijn plaats en rol binnen de roedel. Een hele belangrijke periode dus om uw leiderschap te bevestigen!

Honden zijn sociale wezens. Het leven als groep staat voorop. Uw gezin en uw eventuele andere honden (en zelfs andere huisdieren) vormen zijn vaste sociale omgeving, zijn roedel. Vanaf de leeftijd van zo’n 12 weken moet de pup leren wat zijn plaats is binnen de rangorde van uw roedel. De behoefte om dit te weten en uit te testen is voor uw pup instinctief. Zijn positie binnen de roedel, zijn status, geeft richting aan zijn toekomstige gedrag.

Wellicht heeft u het idee dat het bepalen van de plaats in de rangorde met veel machtsvertoon en kabaal zal plaatsvinden. Niets is echter minder waar: het gaat er meestal juist heel subtiel aan toe! Tussen honden onderling wordt meestal middels spel de kracht- en machtsverhoudingen afgetast. Ook in de omgang, het spel, met u en uw gezinsleden probeert uw pup duidelijkheid te krijgen over zijn plaats in uw gezin. En dat niet alleen: door uw grenzen af te tasten en u uit te dagen, probeert hij zijn positie te versterken.

Niet iedere pup is in gelijke mate bezig met zijn status. Sommige halen van alles uit de kast om hogerop te komen in de rangorde. Anderen lijken er nauwelijks mee bezig te zijn. Desalniettemin speelt het bepalen van zijn plaats in uw roedel voor iedere pup in deze fase een rol. Dit kunt u bijvoorbeeld merken doordat uw pup aandacht probeert af te dwingen middels opdringerig gedrag of blaffen, in de riem happen en trekken, zich zelfstandiger gaat gedragen en buiten verder van uw weg wil, opeens doof lijkt voor uw roepen, niet meer van de bank af wil etc. Hoewel deze gedragingen ook in de puberteit sterk tot uiting komen, is in deze fase het testen van uw leiderschap al aan de orde.

Voor u als eigenaar is het in deze fase van belang uw leiderschap duidelijk te maken. Niet door (fysiek) machtsvertoon, maar op subtiele, geestelijke wijze. U zorgt ervoor dat alle initiatieven bij u liggen. Op gezeur om aandacht, spel, aaien, eten of uitlaten gaat u niet in.
U bepaalt wanneer uw pup de leuke dingen des levens krijgt. Ook blijft u uiterst consequent: ja is ja, en nee is nee, altijd. Dus als hij niet op de bank mag, dan ook nooit.

Ook vraagt u meer gehoorzaamheid van hem. De meeste pups kunnen op deze leeftijd al zitten en liggen op commando. Door dit van hem te vragen bijvoorbeeld voordat hij eten krijgt of uitgelaten wordt, laat u merken dat hij niets voor niets krijgt. Hij moet er wat voor doen!
Buiten met uitlaten bepaalt u tempo en richting van de wandeling. Loop bij voorkeur ook steeds een andere route. Dat houdt het spannend voor uw hond, en geeft u meer mogelijkheden de wandeling te bepalen. Door duidelijk de leiding te nemen, binnen en buitenshuis, laat u aan uw pup merken dat u de baas bent en dus boven hem staat.

Resumerend:
In de periode van 12 tot 16 weken treedt de rangorde fase op. Uw pup zoekt naar zijn positie binnen uw gezin, zijn plaats in de rangorde. Hoewel dit niet bij iedere pup even duidelijk is, probeert hij uw grenzen af te tasten en u uit te dagen hem meer toe te staan zodat hij een hogere plaats in uw roedel krijgt. Blijf in deze periode consequent en zorg dat het initiatief in de omgang met de hond bij u blijft. Geef duidelijk leiding aan uw pup en laat merken dat u de baas bent.

Hits: 30