Pre-mating fase

Dit is de fase voor de bevruchting van het teefje. In eerste instantie een fase die niet zoveel aandacht trekt, maar die wel veel invloed heeft op de beoogde pups van het teefje. In deze fase worden al de eigenschappen van de pups bepaald door de keuze van de ouders. In feite zeer voorspelbaar daar de ouders hun genen doorgeven aan de pups.

De keuze van de ouders is van grote invloed op factoren als:

  • Uiterlijke kenmerken van de hond zoals grootte, gewicht, kleur, vacht, gebit etc.;
  • Aanleg zoals jacht, speurwerk, pakwerk etc.;
  • Het ziektebeeld dat te verwachten is, bekende voorbeelden zijn ED, HD, huidziekten, hartfalen, doofheid en cataract;
  • Het karakter van de hond, zoals vrolijkheid, drukte, speelsheid;
  • Mate van agressie;
  • Mate van angst;
  • Mate van dominantie.

Verder zijn er aanwijzingen dat stress bij de teef voor de bevruchting van invloed kan zijn op het aantal reutjes en teefjes in het nest. Belangrijk is dus om vooraf van de ouders van de pups deze factoren al te kennen. Deze keuze is niet omkeerbaar. Hulpmiddelen hierbij zijn onder andere stamboomonderzoek en de medische geschiedenis van zowel de teef als de reu.

Van gemengde rassen is het bekend dat deze veel minder gevoelig zijn voor genetische afwijkingen en over het algemeen minder last hebben van ziekten en voortijdig overlijden.

Hits: 11