Voor vragen of opmerkingen kunt u altijd middels de email contact opnemen met onsEmail

Laatste Nieuws

DNA-onderzoek

Posted in: Genetica
Huidige Pagina:
< Terug

dna-streng DNA is de afkorting van Desoxyribo Nucleic Acid (Desoxyribonucleïnezuur). DNA bevindt zich in iedere celkern van alle cellen (behalve de rode bloedcellen) van ieder organisme en draagt in haar chemische structuur de erfelijke eigenschappen van de hond.Wanneer van een aantal DNA-fragmenten de lengte bepaald wordt, is voor het individu waarvan dit uitgevoerd wordt een ‘patroon’ vastgelegd. Dit patroon is identiek voor een bepaald mens, dier of plant, zodat bij twijfel opnieuw dit patroon vastgesteld kan worden om dit te bevestigen.Het DNA-patroon van één dier is in elk deel van het lichaam gelijk. Het maakt voor het vaststellen van een DNA-patroon van een dier niet uit, of het DNA afkomstig is uit haarwortels, swabs, bloed, sperma, of ander weefsel.Doordat grote variatie aanwezig is in het DNA, is er geen enkele kans dat bij twee willekeurige, onverwante, individuen een identieke barcode aanwezig is.
Elk individu zal een eigen DNA-volgorde hebben, die op één of meerdere punten van andere dieren zal verschillen. Uitzondering hierop zijn vanzelfsprekend eeneiige tweelingen, die een volledig identiek DNA-patroon hebben.Een groot voordeel is dat wanneer het DNA-profiel eenmaal bekend is, alle nakomelingen van dit dier verder kunnen worden herleid. Als van een dekreu het DNA-profiel eenmaal is vastgesteld, kunnen zij fokkers voor afstammingsonderzoek hier eenvoudig naar verwijzen.
_
Omdat wij de gezondheid van onze papillon’s erg belangrijk vinden laten we bij onze papillon’s DNA onderzoeken en registreren. Zo weten we precies waar we aan toe zijn. Wij laten drie testen doen, hieronder beschrijven we in het kort inhoudelijk wat we laten testen.
logoopt11_logo
H482 CombiBreed Rasgroep 09 Dit Combinatiepakket CombiBreed Rasgroep 9 bevat meerdere DNA-markers voor een aantal kenmerken en ziekten. De DNA-markers kunnen getypeerd worden op dieren in elke leeftijd. Informatie over individuele testen is elders beschikbaar op deze website. Het Combinatiepakket bevat de volgende DNA-markers:• H746 Maligne Hyperthermie
• H919 Heuplaxiteit 1
• H421 Heuplaxiteit 2
• H806 Degeneratieve Myelopatie (DM)
• H811 Hyperuricemie (HUU)
• H849 Primaire Lens Luxatie (PLL)
• H804 CA / Neuronal ceroid lipofuscinosis (NCL), 4A
• H913 Dry Eye Curly Coat Syndroom
• H741 Pyruvaatkinase Deficientie (PKDef)
• H812 Neonatale Encephalopatie
• H412 C3 Deficientie
• H415 Glycogeenstapeling GSD Type I
• H432 Tremor, X-linked
• H439 Prekallikrein Deficientie
• H441 Thrombocytopaenia
• H454 Pyruvaatkinase Deficientie (PKDef) 2
• H721 Neuronal ceroid lipofuscinosis (NCL), 5
• H730 CMR2 (Canine Multifocal Retinopathy)
_
H470 Pap-PRA1 Progressieve Retinale Atrofie (PRA) is een veel voorkomende erfelijke afwijking die leidt to blindheid. De blindheid ontwikkelt zich sneller of langzamer afhankelijk van de mutatie. Een groot aantal verschillende vormen van PRA zijn inmiddels bekend. Inmiddels zijn 7 verschillende erfelijke vormen beschreven in enkele tientallen rassen. Afhankelijk van het ras geven de DNA-testen in alle gevallen een uitslag. Onderzoek wordt continu ingezet om nieuwe testen te ontwikkelen en te zorgen dat in alle gevallen een uitslag mogelijk is. Als voorbeeld van de complexiteit rondom PRA, is het prcd gen in poedels bijna altijd de veroorzaker van PRA. Waarschijnlijk zijn tenminste twee verschillende typen PRA in poedels aanwezig, hoewel de klinische verschijnselen identiek zijn. Deze test wordt uitgevoerd in samenwerking met Optigen.
_
H205 Profiel vastleggen Hond Ouderschapscontrole is gebaseerd op de vergelijking van erfelijke informatie van Nakomeling, Moeder en Vader. Het principe van afstammingscontrole is bruikbaar in meerdere soorten, inclusief dieren, vogels, vissen en mensen. Monstermateriaal zoals haarwortels, swabs, sperma en diverse andere materialen kunnen gebruikt worden voor ouderschapscontrole. Van elk monster wordt een DNA-patroon in beeld gebracht. De erfelijke informatie van elk monster wordt opgeslagen in een database, en kan als een barcode weergegeven worden. Een barcode is uniek voor een individu. In afstammingscontrole wordt de erfelijke informatie in een individu vergeleken met mogelijke ouderdieren. Voor een correcte afstamming moet alle erfelijke informatie, aanwezig in een nakomeling, als combinatie aanwezig zijn in Moeder en Vader. In normale situaties heeft de test voor ouderschap een betrouwbaarheid van tenminste 99,5 procent.

 

 

Hits: 26

Laatst geupdate op: februari 09, 2018
Loading...
error: Content is protected !!