Papillon Kennel v.d. Herikervlier Hondennieuws uit de wetenschap

Hondennieuws uit de wetenschap

Onderzoek toont aan dat de gevoelige periode per hondenras kan verschillen. Puppies hebben een gevoelige periode op een leeftijd tussen 3 en 12-14 weken waarin zij moeten worden gesocialiseerd. Dit betekent dat zij op een positieve manier kennis moeten maken met nieuwe mensen, honden, gebeurtenissen, plaatsen, enz.

Gebeurt dit niet, dan worden het angstige honden wanneer ze volwassen zijn. Een wetenschappelijk onderzoek aan de Ohio State Universiteit onder leiding van Mary Morrow toont aan dat deze periode niet voor alle hondenrassen gelijk verloopt. De wetenschappers onderzochten honden uit verschillende rasgroepen. Namelijk de Cavalier King Charles Spaniel, deze valt onder de gezelschapshonden (rasgroep 9), de Yorkshire Terriër, deze valt onder de Terriërs (rasgroep 3) en de Duitse Herdershond die onder de rasgroep Herdershonden en veedrijvers valt (rasgroep 1). De Duitse Herders werden gekozen uit fokkers met internationale werkhond lijnen.

De resultaten van het onderzoek toonden aan dat bij de Yorkshire Terrriërs en de Duitse Herders de gevoelige periode vroeger begint, dat betekent dus ook dat socialisatie al vroeg bij de hondenfokker moet beginnen. Mensen zijn zich steeds meer van bewust van het belang van het socialiseren van puppy’s. Voordat u een pup wilt kopen is het van groot belang dat u vraagt wat de fokker aan socialisatie doet. Bij commerciële broodfokker en malafide hondenhandelaren wordt er vaak niets aan socialisatie gedaan.

Dr. Joy Pate (Penn State Universiteit), één van de auteurs zegt: “Socialisatie is belangrijk voor alle hondenrassen. Wat uit onze studie blijkt, is dat de timing aan het blootstellen aan nieuwigheden erg belangrijk is, en dat dit ook per ras verschilt. Het is belangrijk dat bij rassen waar de socialisatieperiode vroeger begint, ook de puppies eerder blootgesteld worden aan nieuwe ervaringen.”

De ontwikkeling van een zelfverzekerde, emotioneel sociaal vaardige hond hangt dus niet alleen af van de eigenaar of trainer, maar vooral ook van de fokker. Fokkers van bepaalde rassen moeten er rekening mee te houden dat zij eerder moeten beginnen met socialisatie. Angst-gerelateerde vermijdingsgedrag begon bij de Duitse Herder op 39,4 dagen, bij de Yorkshire Terrier op 43,6 dagen en bij de Cavalier King Charles Spaniels op 54,8 dagen.

Een mogelijke verklaring voor de verschillende resultaten heeft mogelijk te maken heeft met neotenie, dit is het verschijnsel waarin de ontwikkeling van een dier ophoudt in het stadium waarin het nog niet volwassen, maar wel geslachtsrijp is. Neotenie is een verschijnsel dat voorkomt bij gedomesticeerde dieren, vergeleken met wolven worden honden geestelijk nooit helemaal volwassen. Dit verschijnsel komt ook voor bij tamme vossen.

De socialisatieperiode bij wolven verloopt ook anders dan bij honden. Aangezien Herdershonden dichter bij wolven staan dan de andere onderzochte hondenrassen, kan het verschil hiermee misschien worden verklaard. Verder onderzoek met meerdere rassen zou nodig zijn om dit te bevestigen.

Puppies werden één keer per week getest vanaf de leeftijd van 4-5 weken tot 10 weken. De testen vonden plaats in de buurt van het nest, maar buiten het gezichtsveld en buiten de gehoorafstand van de andere pups in het nest. Elke week werden er 4 verschillende testen gedaan: Op een schommelende wip zetten, het plotseling horen van een hard geluid, het op een trap zetten, zodat het voelde voor de pups dat ze op een richel stonden en het tonen van een nieuw en onbekend voorwerp, dit was een lopende speelgoedeend dat geluid maakte en waarbij een lichtstraal uit de ogen kwam.

Bij de eerste testen toonden de pups nog geen angst, bijvoorbeeld een 31 dagen oude Yorkshire Terriër bleef nog gewoon op haar plaats bij de speelgoedeend, maar toen ze 38 dagen oud was verschool ze zich achter de benen van een mens. De leeftijd waarbij de Duitse Herders angst toonden is vergelijkbaar met een eerdere onderzoek van Ray Coppinger. Er waren verschillen tussen de 3 rassen, niet alleen de leeftijd en het aandeel pups dat angstig reageerden waren verschillend, maar ook waren er verschillen in mobiliteit. Het merendeel van de King Charles Spaniels werden niet eerder dan op een leeftijd van 5 weken getest omdat ze op 4 weken nog niet reageerden. De fokkers van dit ras zeiden dat hun honden de ogen later openden dan andere rassen.

Bij de Duitse Herders en de King Charles werden er speekselmonsters genomen die werden getest op cortisol (stresshormoon), dit werd niet bij de Yorkshire Terriërs gedaan omdat het moeilijk was om bij deze pups monsters te verzamelen. Voor en na de test werd het cortisolgehalte vergeleken. De veranderingen waren bij de King Charles Spaniels het grootst nadat zij een angstreactie hadden gehad. In totaal zijn er 98 pups onderzocht. 33 Cavalier King Charles Spaniels uit 7 nesten, 33 Duitse Herdershonden uit 5 nesten en 32 Yorkshire Terriërs uit 9 nesten. De pups werden getest bij de fokkers thuis.

Dit onderzoek levert een belangrijke bevestiging dat er per ras verschillen bestaan in de gevoelige periodes. Hoewel we nog veel moeten leren over socialisatie, is het duidelijk dat men nooit te vroeg met socialisatie kan beginnen.

Hits: 36