Papillon Kennel v.d. Herikervlier Gezondheidstesten verschillen tussen Nederland en België

Gezondheidstesten verschillen tussen Nederland en België

De laatste jaren zijn er steeds meer en dan voornamelijk op DNA vlak papillon specifieke testen bijgekomen. Soms zie je door de bomen het bos niet meer. Om mensen een beetje op weg te helpen met hun zoektocht naar de papillon heb ik onderstaand lijstje gemaakt.

Let wel, er zit veel verschil in landen, wat voor het ene land verplicht is voor het verkrijgen van een stamboom of via rasvereniging, kan in het andere land een niet verplicht onderzoek zijn. Het is niet gezegd dat fokkers niet op deze onderzoeken testen, fokkers kunnen uiteraard meer testen dan word voorgeschreven door een rasvereniging. Informeer dan altijd bij de fokker zelf welke gezondheidstesten zijn gedaan en vraag ook altijd om het resultaat in te zien!


Voor het verkrijgen van een stamboom in Nederland is het niet noodzakelijk om gezondheidstesten uit te laten voeren. Een fokker die niet is ingeschreven bij een rasvereniging kan wel indien men een extra toeslag betaald bij de Raad van Beheer een stamboom verkrijgen. Momenteel is men bij de Raad van Beheer in Nederland bezig met een nieuw systeem waarbij op de stamboom een vermelding word gemaakt indien een gefokte pup wel of niet voldoet aan de normering. Klik hier voor meer info


In België is er al een dergelijk systeem. Daar word een stamboom verdeeld in categorieën. Het werkt als volgt:

Categorie 3:
– De beide ouders bezitten een stamboom erkend door de FCI + DNA certificaat door ouderschap

Categorie 2:
– De beide ouders bezitten een stamboom erkend door de FCI + DNA certificaat door ouderschap
– De beide ouders ondergingen alle testen en onderzoeken van het type 1 en de fokadviezen van de rasfiche werden opgevolgd

Categorie 1:
– De beide ouders bezitten een stamboom erkend door de FCI + DNA certificaat door ouderschap
– De beide ouders ondergingen alle testen en onderzoeken van het type 1 en de fokadviezen van de rasfiche werden opgevolgd
– De beide ouders ondergingen alle testen en onderzoeken van het type 2 en beide ouders beschikken over een attest van conformiteit aan de standaard.


In Duitsland geld dat er eerst een ZTP moet worden gedaan alvorens met een hond mag worden gefokt, men mag er van uitgaan dat men dus al aan de minimale eisen heeft voldaan indien er een ZTP bij de ouderdieren is. Om die reden heb ik Duitsland even uit het rijtje gelaten en alleen een verschil tussen Nederland en België gemaakt.

Soort test

Methode onderzoek

Aanbevolen frequentie

Fok Advies

Verplicht voor stamboom

Epilepsie
(niet rasspecifiek)

Onderzoek door de dierenarts

Dekreu: jaarlijks
Teef: voor elke dekking

Vererving (nog) niet bepaald. Volgende combinaties worden aanbevolen:

vrij x vrij
Advies niet fokken met lijders.

Geen van de drie rasverenigingen vragen om een onderzoek, Epilepsie is ook niet rasgebonden.

Indien lid van een rasvereniging dient in België een schriftelijke verklaring door de dierenarts te worden aangeleverd

Mitral Valve Disease (MVD)
(niet rasspecifiek)

Onderzoek gebeurd door het luisteren van de dierenarts (hoeft geen specialist te zijn) of een hart echo

Dekreu: jaarlijks
Teef: voor elke dekking

Advies België:

Honden jonger dan 5 jaar met hartruis worden uitgesloten door de fokkerij, tenzij fokwaardeschattingen voorhanden zijn. Honden boven de 5 jaar met een hartruis moeten niet uitgesloten worden op voorwaarde dat ze na de leeftijd van 3 jaar minimaal eenmaal officieel hartruis vrij bevonden zijn.

Geen van de drie rasverenigingen vragen om een onderzoek, wel moet ik opmerken dat dit in het onderzoek van de dierenarts bij bijvoorbeeld het zetten van vaccinaties word meegenomen.

Indien lid van een rasvereniging dient in België een schriftelijke verklaring door de dierenarts te worden aangeleverd

Patella Luxatie
(Rasgebonden)

Er zijn twee mogelijkheden om Patella te onderzoeken:

1- meutstege methode (specialist)
2- onderzoek door dierenarts

Éénmalig vanaf de leeftijd van 1 jaar

Afgeraden om met een som groter dan 1 te fokken d.w.z. zowel links  als rechts opgeteld van 1 hond.

vrij x vrij
vrij x PL1

EGCN – onderzoek door dierenarts/ specialist
PPVN – onderzoek door dierenarts/ specialist
PPCN – onderzoek door meutstege

Indien lid van een rasvereniging dient in België een schriftelijke verklaring door de dierenarts te worden aangeleverd

PRA ECVO
(rasgebonden)

Onderzoek door specialist

Ten tijde van de dekking mag de PRA Ecvo test in Nederland niet ouder zijn dan 12 maanden, voor Duitsland geld 24 maanden en in België is dit niet een verplichte test. Vraag dus altijd na bij de fokker of er een PRA Ecvo test is gedaan en hoe oud deze is.

Voor meer uitleg over wat er word getest klik hier.

Bij een PRA Ecvo test word er gecontroleerd op 14 punten.

Alle drie de rasverenigingen eisen een geldig PRA Ecvo onderzoek. Let op, bij de ene rasvereniging word meer geoorloofd als de andere. De EGCN eist alleen vrij van Cataract.

Geen regels, niet verplicht

DNA PRA1
(rasgebonden)

Eenmalig door afname dna

Éénmalig, kan al vroeg worden gedaan.

Advies te fokken met:

vrij x vrij
vrij x drager

Niet verplicht

Niet verplicht

DNA VWd1
(rasgebonden)

Eenmalig door afname dna

Advies te fokken met:

vrij x vrij
vrij x drager

Niet verplicht

Niet verplicht

DNA F7
Factor VII deficiency

Eenmalig door afname dna

Advies te fokken met:

vrij x vrij
vrij x drager

Niet verplicht

Niet verplicht

DNA NAD
(rasgebonden)

Eenmalig door afname dna

Advies te fokken met:

vrij x vrij
vrij x drager

Niet verplicht

Niet verplicht

Hits: 67