Papillon Kennel v.d. Herikervlier Eenvoudige berekening van het inteeltcoëfficiënt

Eenvoudige berekening van het inteeltcoëfficiënt

Hoewel er computerprogramma’s zijn die het inteeltcoëfficiënt, gebaseerd op de stambomen die in een database zijn ingevoerd, automatisch kunnen berekenen, is het nog steeds handig in staat te zijn de inteelt van minder gecompliceerde stambomen handmatig te berekenen. Hieronder treft u een korte omschrijving aan hoe het inteeltcoëfficiënt van een stamboom te berekenen, door middel van de padcoëfficiënt methode.

De Padcoëfficiënt Methode

Begin met het tekenen van een “schematische stamboom”, waarin elk individu maar één keer voorkomt. De pijlen moeten van de ouders naar het nageslacht wijzen en altijd naar beneden of diagonaal naar beneden wijzen.

Voorbeeld 1

Example 1
Voorbeeld 1: Normale stamboom en schematische stamboom.

In de schematische stamboom zoeken we naar alle paden, die van de ene naar de andere ouder lopen, zonder een individu meer dan één keer te passeren. Van elk pad tellen we het aantal individuen dat erbij betrokken is. De bijdrage van elk pad aan het inteeltcoëfficiënt is de macht ½ tot het aantal individuen dat betrokken is bij het pad.

Van de schematische stamboom in voorbeeld 1 lopen dan twee paden van de ene naar de andere ouder:

CAD -> (1/2)³ = 1 / (2 x 2 x 2) = 1/8
CBD -> (1/2)³ = 1 / (2 x 2 x 2) = 1/8

Inteelt = 1/8 + 1/8 = 1/4 = 0.25 = 25%

 

Als de gemeenschappelijke voorouder, d.i. waar het pad draait en weer naar beneden gaat, ingeteeld is, moeten we daar rekening mee houden. (In de twee paden in het voorbeeld hierboven zijn de gemeenschappelijke voorouders onderstreept.) Bereken de inteeltcoëfficiënt van de ingeteelde gemeenschappelijke voorouder door van de padcoëfficiënt methode gebruik te maken. Voeg 1 toe aan dit inteeltcoëfficiënt en vermenigvuldig met de bijdrage, die de uitkomst is van het desbetreffende pad.

Als dus het aantal individuen langs een pad n is en de inteelt coëfficiënt van de gemeenschappelijke voorouder F is, zal de totale bijdrage van de inteeltcoëfficiënt (1/2)^n x (1+F).

De som van de bijdragen van alle paden is dan de inteeltcoëfficiënt.

 

Voorbeeld 2

Example 2
Voorbeeld 2: Normale stamboom en schematische stamboom.

De bestaande paden zijn BDC, BDFEC, BEFDC, BDEC, BEDC, BEC.

De gemeenschappelijke voorouder D is ingeteeld en de schematische stamboom voor hem ziet er als volgt uit:

Example 2b
Schematische stamboom voor D

De inteelt in D is dan (1/2)² = 1/4.

De bijdrage van het inteeltcoëfficiënt van elk pad zal zijn:

Pad n F (1/2)^n x (1+F) totaal
BDC 3 1/4 (1/2)³ x (1+1/4) = 1/8 x 5/4 = 5/32 = 0.15625
BDFEC 5 0 (1/2)^5 x (1+0) = 1/32 = 0.03125
BEFDC 5 0 (1/2)^5 x (1+0) = 1/32 = 0.03125
BDEC 4 0 (1/2)^4 x (1+0) = 1/16 = 0.0625
BEDC 4 0 (1/2)^4 x (1+0) = 1/16 = 0.0625
BEC 3 0 (1/2)³ x (1+0) = 1/8 = 0.125

Inteelt = de som van alle bijdragen = 0.46875 = 46.875%

Hits: 2056