Early neurologic Stimulation

Early Neurological Stimulation afgekort ENS genoemd, ook wel Bio Sensor genoemd is een methode waarbij de pup neurologisch gestimuleerd wordt.

Early Neurological Stimulation afgekort ENS genoemd, ook wel Bio Sensor genoemd is een methode waarbij de pup neurologisch gestimuleerd wordt.

Gebaseerd op jaren van onderzoek, heeft het U.S. leger geleerd dat vroege neurologische stimulatie oefeningen belangrijke en blijvende gevolgen kan hebben. Het leger heeft een methode ontwikkelt voor honden om de prestatie van honden voor militaire doeleinden te verbeteren. Dit is een programma dat “Bio Sensor” heet. Later werd dit bij het publiek bekend als het “Super Dog” Program.

Hun studies bevestigen dat er specifieke perioden in het vroege leven zijn wanneer neurologische stimulatie een optimaal resultaat heeft. De eerste periode betreft een tijdbestek dat begint bij de derde levensdag en duurt tot de zestiende. Aangenomen wordt dat door deze tijdsinterval een periode van snelle neurologische groei en ontwikkeling is en daarom van groot belang voor het individu.

Het programma “Bio Sensor” heeft betrekking op vroege neurologische stimulatie teneinde de hond superieure voordelen te geven. Er zijn vijf oefeningen die werden ontworpen om het neurologische systeem te stimuleren. Elke oefening wordt bij de pups een keer per dag uitgevoerd. De oefeningen bevatten de pups een voor een op te nemen en de volledige serie van vijf oefeningen uit te voeren in willekeurige volgorde van voorkeur. De begeleider begint met een pup en stimuleert het gebruik makend van elk van de vijf oefeningen. De begeleider voltooit de serie van begin tot eind alvorens met de volgende pup te beginnen. De behandeling van elke pup is één keer per dag omvat de volgende oefeningen:

Gevoel stimulatie

Hoofd rechtop houden

Hoofd naar beneden gericht

Rugligging

Thermische stimulatie

Deze vijf oefeningen veroorzaken neurologische stimulaties waarvan geen van deze van nature in de vroege levensfase geproduceerd worden. De ervaring leert dat pups zich soms tegen deze oefeningen verzetten, anderen zullen onbezorgd lijken. In beide gevallen wordt een waarschuwing geboden aan degenen die van plan zijn om deze stimulaties te gebruiken. Herhaal ze niet meer dan één keer per dag en de aanbevolen tijd niet overschrijden. Overstimulatie van het zenuwstelsel kan nadelige en schadelijke resultaten hebben. Deze oefeningen beïnvloeden het neurologische systeem en zetten dit eerder dan normaal zou worden verwacht in actie als resultaat krijgt men een verhoogde capaciteit die later zal helpen om het verschil in prestaties maken. Degenen die spelen met hun pups en hen routinematig behandelen moet dit blijven doen omdat dit neurologische oefeningen zijn en geen vervangingen voor routinematige behandeling zoals spelen socialisatie of binding.

Voordelen van de stimulatie

Er zijn vijf voordelen waargenomen bij honden die worden blootgesteld aan de Bio sensor stimulatie oefeningen. De voordelen die opgemerkt zijn:

1. Verbeterde cardio-vasculaire prestaties (hartslag)

2. Sterkere hartslag,

3. Sterkere adrenalineklieren,

4. Meer stresstolerantie en

5. Grotere weerstand tegen ziekten.

Gestimuleerde pups zijn actiever en meer verkennend dan hun niet gestimuleerde nestgenoten waarover zij dominant zijn in competitieve situaties.

Secundaire effecten worden ook opgemerkt met betrekking tot het uitvoeren van tests. In eenvoudige probleemoplossende tests met omwegen. iIn een doolhof, worden niet gestimuleerde pups zeer opgewonden, jammeren veel, en maken veel fouten. Hun gestimuleerde nestgenoten zijn minder verontrust of van streek door de testomstandigheden wanneer vergelijkingen worden gemaakt zijn de gestimuleerde nestgenoten rustiger in de testomgeving, maakte minder fouten en geven slechts af en toe een geluid van stress.

Bezoeken: 13