Papillon Kennel v.d. Herikervlier 15. Cataract (Niet Congenitaal)

15. Cataract (Niet Congenitaal)

Wat is Cataract (niet congenitaal)?

Dit is jeugdstaar, in de lens zijn troebelingen aanwezig, dat kunnen kleine troebele plekjes zijn die lange tijd stabiel zijn en niet of nauwelijks een vermindering van het gezichtsvermogen geven. Maar ze kunnen ook in ernstige mate voorkomen en/of uitbreiden en daarbij blindheid van het aangetaste oog veroorzaken. Cataract kan aan één oog voorkomen, of beiderzijds. Het komt bij veel rassen voor. De term jeugdstaar is wat misleidend. Bij veel rassen treedt het op in de eerste levensjaren, maar het kan ook nog op latere leeftijd optreden. Het onderscheid met het normale verouderingsproces van de lens (de bekende blauwe waas bij oudere honden) is meestal goed te maken.

Later ontstane cataract heet “niet congenitaal”.

–> De 5 blokjes hier achter ???

  • Corticaal: in de schors
  • Posterior polair: achterste pool (dit is voor 95% – 99% erfelijk)
  • Ant. Sut. L. voorste verbindingslijn van de lensvezels
  • Punctata: puntvormig (onafhankelijk van de plaats)
  • Nucleus: in de kern

Hits: 586